Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

    ΑρχικήΠαρουσίασηΤα νέα μαςΕργαστήριαΠροσωπικόΔραστηριότητεςΕργασίες-ΆρθραComeniusΣυνδέσειςΕπικοινωνία

 

                                     ΕΕΕΕΚ Κατερίνης

                                     Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 

      Η Ειδική αγωγή είναι η εκπαίδευση ως αναπόσπαστο υποσύστημα του ενιαίου δημόσιου και δωρεάν εκπαιδευτικού συστήματος είναι η παροχή ειδικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών παρέχεται στους μαθητές με ή χωρίς αναπηρία που έχουν διαπιστωμένες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία συμπληρώνεται με τα κατά περίπτωση αναγκαιούντα ιατρικά και κοινωνικά μέσα.

     Σκοπός της ειδικής αγωγής είναι να αναπτύξει την προσωπικότητα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να τα καταστήσει ικανά για μια όσο γίνεται πιο αυτόνομη συμμετοχή στην προσωπική,οικογενειακή, επαγγελματική, πολιτισμική και κοινωνική ζωή. Στα πλαίσια αυτού τους σκοπού επιδιώκει:

α) Την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με σεβασμό στην ιδιαιτερότητά τους

β) Τη βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή επανένταξή τους στο κοινό σχολείο όπου και όταν αυτό είναι εφικτό.

γ) Την αντίστοιχη προς τις δυνατότητές τους ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, την κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική δραστηριότητα.

Την επαγγελματική τους κατάρτιση και τη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία

Την αλληλοαποδοχή και αρμονική συμβίωσή τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη.

     Μαθητές με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται οι μαθητές οι οποίοι εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες σχολικής μάθησης (υπολείπονται τουλάχιστον δύο έτη από το αναμενόμενο για την ηλικία και τη σχολική τους βαθμίδα) εξαιτίας σωματικών, νοητικών, γνωστικών ανεπαρκειών ή/και ψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία μάθησης.

2. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται κυρίως όσοι παρουσιάζουν:

− Νοητική καθυστέρηση αναπηρία

− Αισθητηριακές ανεπάρκειες (κωφοί, βαρήκοοι, τυφλοί αμβλύωπες με χαμηλή όραση)

− Κινητικές ανεπάρκειες

− Χρόνια νοσήματα

− Διαταραχές ομιλίας-λόγου

− Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα)

− Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού)

− Ψυχικές διαταραχές

− Πολλαπλές αναπηρίες

 

 

                                                                                                                                Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ